Onderstaande betreft het privacy statement voor de website thehumanway.nl

Doeleinden verwerking

The Human Way verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website van The Human Way te beveiligen, te optimaliseren, u wellicht te informeren over nieuwe producten en acties van The Human Way en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

 

Wettelijke grondslag verwerking

The Human Way verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van The Human Way of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van The Human Way ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor The Human Way noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan The Human Way. De volgende gegevens zijn niet verplicht: bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan The Human Way verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

 

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

The Human Way heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen en mogelijk telefoonnummers), uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

 

Ontvangers persoonsgegevens

The Human Way verstrekt uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van The Human Way.

 

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens worden niet aan ontvangers in een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door The Human Way worden bewaard voor een duur van 24 maanden, tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft.

 

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht The Human Way te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan The Human Way verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die The Human Way doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

 

The Human Way
Wolfersweg 3
7161WR Neede
[email protected]
+31 (0)6 5192 1715

 

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Human Way, neem dan contact op met Els Overduin via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.