Wat is Somatic Experience & Imagenary Exposure?

The Human Way heeft hele goede resultaten geboekt met het helpen van mensen die een trauma hebben meegemaakt. Els Overduin is al jaren een Traumabegeleidster. Zij heeft deze methodiek gevolgd aan de School voor Coaching van Ans Tros, gedoceerd door Hans Velders.

Over Somatic Experience & imagenary Exposure en de methoden

Els geeft uitleg hoe deze methodiek werkt en neemt je mee in het verhaal van jouw drie breinen die weer “met elkaar gaan praten” waardoor je in balans komt.

Ons reptielenbrein kent drie overlevingsmechanismen: vluchten, vechten of bevriezen Dat zijn de reacties die wij kunnen hebben levensgevaarlijke situaties. Soms blijft ons lichaam in die vlucht, vecht of bevries stand na een traumatische ervaring. Vaak blijft de spanning vastzitten in ons lijf dan kan het zich uiten in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen of woede-uitbarstingen. Zo ontwikkelt zich een Posttraumatische Stress Syndroom (PTSS).

Somatic Experience (SE) gaat er vanuit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op de lichaamsgerichte manier kunnen worden bestreden. Door iemand de oorzaak van een trauma opnieuw te laten beleven kan men de geblokkeerde overlevingsenergie los laten.

SE In combinatie van Imaginary Exposure is een heel doeltreffende methodiek om van oud zeer af te komen. Alles wat je zelf hebt gemanifesteerd kan je ook zelf weer resetten.

Trauma kan een gevolg zijn van een uitzonderlijke gebeurtenis zoals geweld of mishandeling. Maar een trauma kan ook ontstaan als gevolg van een alledaagse normale gebeurtenis. Een ongelukje, een val, medische ingreep, iets wat je werkgever of iemand uit je directe omgeving ooit tegen je heeft gezegd. Ook een life-event zoals een echtscheiding, of overlijden van een dierbare kan ertoe leiden dat je jezelf terugtrekt en een trauma vasthoudt tot je niet meer goed functioneert. De pijn heeft de overhand.

Wat maakt het dat we nog steeds last van iets blijven houden als het gevaar is geweken? Wat maakt het dat we levendige  herinneringen aan iets over kunnen houden van zo’n gebeurtenis? Als we dit niet oplossen of hulp vragen zal dit ons blijvend beïnvloeden?

Deze vraagstukken probeert Els met u te beantwoorden om u weer in uw eigen kracht zetten.

Els vertelt over de werking van het brein en het manifesteren van beelden en woorden.

somatic experience en emagenary exposure
Vraag advies over Somatic Experience en Imagenary Exposure