Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)

BMW richt zich specifiek op het ondersteunen van de werknemer en de organisatie of het bedrijf. Het managen van verwachtingen en steunen van de client, zorg dragen voor stressreductie, een brugfunctie vormen tussen diverse disciplines, maar vooral het deskundig stimuleren van de krachtbronnen van de client en diens omgeving.

Waar wordt BMW voor ingezet;

 • Werkprivé balans
 • Het in evenwicht brengen van draaglast en draagkracht
 • Aanleren van verschillende communicatie stijlen
 • Ombuigen van niet helpende gedachtes
 • Ondersteunen bij een driegesprek
 • Conflictbemiddeling
 • Leren herkennen van signalen en het stellen van grenzen
 • Terugdringen van het grote verantwoordelijkheidsgevoel
 • Grenzen helpen aangeven en het ontvangen van feedback
 • Ondersteuning bij re-integratie.

Vertrouwenspersoon (VP)

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en werkdruk. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Deze vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Zij is er ook om informatie en advies te geven aan de organisatie t.a.v. ongewenst gedrag en integriteit.

Wat zijn haar taken:

 • Het verzorgen van de eerste opvang van medewerkers die lastig zijn gevallen en die hier hulp en advies bij nodig hebben;
 • Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer kan plaatsvinden;
 • Ondersteunen wanneer er wordt gekozen voor het inzetten van een klachtencommissie;
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
 • Het geven van voorlichting;
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden;
 • Het registreren van meldingen.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zij gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers.

Dit geld ook voor VP Integriteit. Hier gaat het om begeleiding van de melder en het bieden van een sparringpartner wanneer er sprake is van een misstand of onregelmatigheid. De wet, huis voor de klokkenluiders en de meldprocedure zijn hierop van toepasing.

Klachten Commissie (KC) voor Ongewenste Omgangsvormen

De KC is ingericht met een voorzitter (jurist), twee (2) leden en een ambtelijke secretaris. Deze KC leden zijn allen opgeleid en uitgerust om zorgzaam en zorgvuldig met een klacht om te gaan. De KC werkt met een reglement, mogelijk van de werkgever of opdrachtgever . Wanneer het regelement van de opdrachtgever niet bruikbaar blijkt voorziet The Human Way hier zelf in. Een werkbaar advies behoort tot het eindresultaat.

De KC kan ook fungeren als adviseur voor de directie wat te doen bij ongewenst gedrag. The Human Way is bereidt om in specifieke gevallen cultuuronderzoek te doen ten aanzien van ongewenst gedrag.

Traumabegeleiding

Mocht er sprake zijn van een onverwachtse ingrijpende gebeurtenis werk of privé wat doorspeelt op het werk dan kan de traumabegeleider zorg verlenen aan de getroffene maar ook de omgeving die op afstand veel hebben mee gekregen van het incident. Bij deze vorm van zorg worden stress verminderende methodieken ingezet. Dit kan langdurig uitval helpen voorkomen en een gezond verwerkingsproces in gang zetten.

Trainingen

The Human Way heeft ervaring op het gebied van het geven van trainingen. Trainingen van The Human Way zijn maatwerk, daarom is het raadzaam om contact op te nemen met  Els Overduin, op: 0651921715. De volgende trainingen behoren tot de mogelijkheden:

 • Hoe ga ik om als werkgever met verlies en rouw op de werkvloer;
 • COT, inrichten van een Collegiaal Opvang Team, intervisie en scholing;
 • Opleiden van Vertrouwenspersonen in de Nederlandse of Engelse taal;
 • Stressreductie training, (mindfulness, mentaal en fysiologische grounding,) Het regelen van het stresssysteem;
 • Timemanagement;
 • Hoe om te gaan met traumatische gebeurtenissen;
 • Gedoe management;
 • Hoe ga ik om met mijn salaris;
 • Communicatiestijlen en vaardigheden;
 • Hoe hou ik mij staande in de werk- elijke wereld (voor HSP-medewerkers).

Klantbeoordelingen

Vraag advies over Zakelijke diensten voor bedrijven en organisaties